X بستن

کسب در آمد از سایت و وبلاگ

سفت کردن سینه ها

سفت کردن و بالا بردن سینه ها

78 سفت کردن و بالا بردن سینه ها

بالا رفتن سن, کم کردن وزن, زایمان و شیر دادن اینها عواملی هستند که باعث شل شدن و پایین آمدن سینه ها میشوند .

جای نگرانی نیست زیرا با آب درمانی و ورزش و تمرینات مرتب روزانه میتوان سینه ها را سفت کرد و با قوی کردن ماهیچه های اطراف آن سینه ها را بالا برد . اگر اهل آب هستید شنا کردن بخصوص در آب سرد بهترین ورزش برای سینه ها می باشد . گرفتن دوش آب سرد و بستن کرست هم به سفت شدن سینه کمک می کند. ولی ورزش بهترین سفت کننده سینه هست.

هیدروتراپی یا آب درمانی برای سفت کردن سینه

آب درمانی از آب برای ترویج سلامتی و تندرستی بدن استفاده می کند. یک روش آب درمانی متداول برای سفت کردن سینه سرد و گرم کردن آب زیر دوش حمام می باشد. این کار باعث افزایش جریان خون و تحریک تولید کلاژن و الاستیک در بدن می شود. در نتیجه پوست و سینه ها سفت تر میشوند.

اول به مدت ۳۰ ثانیه با آب گرم دوش بگیرید. بعد آب را تا جایی که می توانید تحمل کنید سرد کرده و ۱۰ ثانیه زیرش بایستید. این کار را چند بار تکرار کنید. ولی حتما دوشتان را با آب سرد پایان دهید.

ورزش برای سفت کردن سینه

برای تمرینات سینه احتیاج به دو عدد دمبل دارید که وزن آنها بستگی به قدرت و توانایی خودتان دارد اگر دمبل ندارید میتوانید از دو عدد بطری پر از آب استفاده کنید پس می بینید که هیچ دلیلی برای انجام ندادن تمرینات ندارید .

در اینجا چهار تمرین بسیار موثر را برایتان انتخاب کرده ام.

۱- روی زمین یا نیمکت در حالی که زانوها خم است دراز بکشید. دمبل ها را درست روی سینه نگه دارید و آنها را بالا ببرید. سپس دنبل ها را پایین بیاورید و این کار را همین طور تکرار کنید. مواظب باشید که دست ها کاملأ موازی یکدیگر باشند و همچنین دمبل ها را درست بشکل تصویر بدست بگیرید, یعنی قسمت گرد دمبل ها در طرفین باشند نه روبروی صورت شما.
%25D9%25BE%25D8%25B1%25D8%25B3 %25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2587 %25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25AA سفت کردن و بالا بردن سینه ها
۲- در حرکت دوم پشت نیمکت را در حالت ۴۵ یا ۳۰ درجه قرار دهید و همان حرکات ورزشی شماره یک را انجام دهید. اگر از این نیمکت های ورزشی ندارید میتوانید با کمک چند متکای سفت این شیب را بوجود آورید.
%25D9%25BE%25D8%25B1%25D8%25B3 %25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2587 %25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25A8%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1 سفت کردن و بالا بردن سینه ها
۳- در حرکت سوم دوباره روی زمین با زانوهای خم دراز بکشید و دمبل ها را در حالیکه قسمت گرد آنها بطرف شماست بروی سینه بالا برده و پایین بیاورید و در تمام طول این تمرین ها مواضب باشید که دست های شما کاملأ موازی هم حرکت کنند.
%25D8%25B3%25D9%2581%25D8%25AA %25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2586 %25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2587 سفت کردن و بالا بردن سینه ها
۴- در حرکت چهارم دوباره پشت تان را در شیب ۳۰ تا ۴۵ درجه قرار دهید و در حالیکه گردی سر دمبل ها بطرف صورت تان است آنها را بالا و پایین ببرید.
%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B2%25D8%25B4 %25D8%25B3%25D9%2581%25D8%25AA %25D9%2583%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2586 %25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2586%25D9%2587 سفت کردن و بالا بردن سینه ها

منبع : سایت بانوان

ادامه مطلب سفت کردن و بالا بردن سینه ها

چگونگی سفت کردن و بالا بردن سینه ها با ورزش

چگونگی سفت کردن و بالا بردن سینه ها با ورزش

 

چگونگی سفت کردن و بالا بردن سینه ها با ورزش چگونگی سفت کردن و بالا بردن سینه ها با ورزش

 

بالا رفتن سن, کم کردن وزن, زایمان و شیر دادن اینها عواملی هستند که باعث شل شدن و پایین آمدن سینه ها میشوند .

جای نگرانی نیست زیرا با آب درمانی و ورزش و تمرینات مرتب روزانه میتوان سینه ها را سفت کرد و با قوی کردن ماهیچه های اطراف آن سینه ها را بالا برد . اگر اهل آب هستید شنا کردن بخصوص در آب سرد بهترین ورزش برای سینه ها می باشد . گرفتن دوش آب سرد و بستن سینه بندهم به سفت شدن سینه کمک می کند. ولی ورزش بهترین سفت کننده سینه هست.

هیدروتراپی یا آب درمانی برای سفت کردن سینه

آب درمانی از آب برای ترویج سلامتی و تندرستی بدن استفاده می کند. یک روش آب درمانی متداول برای سفت کردن سینه سرد و گرم کردن آب زیر دوش حمام می باشد. این کار باعث افزایش جریان خون و تحریک تولید کلاژن و الاستیک در بدن می شود. در نتیجه پوست و سینه ها سفت تر میشوند.

اول به مدت ۳۰ ثانیه با آب گرم دوش بگیرید. بعد آب را تا جایی که می توانید تحمل کنید سرد کرده و ۱۰ ثانیه زیرش بایستید. این کار را چند بار تکرار کنید. ولی حتما دوشتان را با آب سرد پایان دهید.

ورزش برای سفت کردن سینه

برای تمرینات سینه احتیاج به دو عدد دمبل دارید که وزن آنها بستگی به قدرت و توانایی خودتان دارد اگر دمبل ندارید میتوانید از دو عدد بطری پر از آب استفاده کنید پس می بینید که هیچ دلیلی برای انجام ندادن تمرینات ندارید .

در اینجا چهار تمرین بسیار موثر را برایتان انتخاب کرده ام.

۱- روی زمین یا نیمکت در حالی که زانوها خم است دراز بکشید. دمبل ها را درست روی سینه نگه دارید و آنها را بالا ببرید. سپس دنبل ها را پایین بیاورید و این کار را همین طور تکرار کنید. مواظب باشید که دست ها کاملأ موازی یکدیگر باشند و همچنین دمبل ها را درست بشکل تصویر بدست بگیرید, یعنی قسمت گرد دمبل ها در طرفین باشند نه روبروی صورت شما.
%D9%BE%D8%B1%D8%B3 %D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AE%D8%AA8 چگونگی سفت کردن و بالا بردن سینه ها با ورزش
۲- در حرکت دوم پشت نیمکت را در حالت ۴۵ یا ۳۰ درجه قرار دهید و همان حرکات ورزشی شماره یک را انجام دهید. اگر از این نیمکت های ورزشی ندارید میتوانید با کمک چند متکای سفت این شیب را بوجود آورید.
%D9%BE%D8%B1%D8%B3 %D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%B4%DB%8C%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B18 چگونگی سفت کردن و بالا بردن سینه ها با ورزش
۳- در حرکت سوم دوباره روی زمین با زانوهای خم دراز بکشید و دمبل ها را در حالیکه قسمت گرد آنها بطرف شماست بروی سینه بالا برده و پایین بیاورید و در تمام طول این تمرین ها مواضب باشید که دست های شما کاملأ موازی هم حرکت کنند.
%D8%B3%D9%81%D8%AA %DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86 %D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%878 چگونگی سفت کردن و بالا بردن سینه ها با ورزش
۴- در حرکت چهارم دوباره پشت تان را در شیب ۳۰ تا ۴۵ درجه قرار دهید و در حالیکه گردی سر دمبل ها بطرف صورت تان است آنها را بالا و پایین ببرید.
%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4 %D8%B3%D9%81%D8%AA %D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%86 %D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%878 چگونگی سفت کردن و بالا بردن سینه ها با ورزش
منبع:http://www.banovan.com

The post چگونگی سفت کردن و بالا بردن سینه ها با ورزش appeared first on سرگرمی.

ادامه مطلب چگونگی سفت کردن و بالا بردن سینه ها با ورزش

درمان های طبیعی برای سفت کردن و بالا بردن سینه ها

بالا رفتن سن, کم کردن وزن, زایمان و شیر دادن اینها عواملی هستند که باعث شل شدن و پایین آمدن سینه ها میشوند .

جای نگرانی نیست زیرا با آب درمانی و ورزش و تمرینات مرتب روزانه میتوان سینه ها را سفت کرد و با قوی کردن ماهیچه های اطراف آن سینه ها را بالا برد . اگر اهل آب هستید شنا کردن بخصوص در آب سرد بهترین ورزش برای سینه ها می باشد . گرفتن دوش آب سرد و بستن کرست هم به سفت شدن سینه کمک می کند. ولی ورزش بهترین سفت کننده سینه هست.

در مان های طبیعی برای سفت کردن و بالا بردن سینه ها

در مان های طبیعی برای سفت کردن و بالا بردن سینه ها

هیدروتراپی یا آب درمانی برای سفت کردن سینه 

آب درمانی از آب برای ترویج سلامتی و تندرستی بدن استفاده می کند. یک روش آب درمانی متداول برای سفت کردن سینه سرد و گرم کردن آب زیر دوش حمام می باشد. این کار باعث افزایش جریان خون و تحریک تولید کلاژن و الاستیک در بدن می شود. در نتیجه پوست و سینه ها سفت تر میشوند.

اول به مدت ۳۰ ثانیه با آب گرم دوش بگیرید. بعد آب را تا جایی که می توانید تحمل کنید سرد کرده و ۱۰ ثانیه زیرش بایستید. این کار را چند بار تکرار کنید. ولی حتما دوشتان را با آب سرد پایان دهید.

ورزش برای سفت کردن سینه 

برای تمرینات سینه احتیاج به دو عدد دمبل دارید که وزن آنها بستگی به قدرت و توانایی خودتان دارد اگر دمبل ندارید میتوانید از دو عدد بطری پر از آب استفاده کنید پس می بینید که هیچ دلیلی برای انجام ندادن تمرینات ندارید .

در اینجا چهار تمرین بسیار موثر را برایتان انتخاب کرده ام. 

۱- روی زمین یا نیمکت در حالی که زانوها خم است دراز بکشید. دمبل ها را درست روی سینه نگه دارید و آنها را بالا ببرید. سپس دنبل ها را پایین بیاورید و این کار را همین طور تکرار کنید. مواظب باشید که دست ها کاملأ موازی یکدیگر باشند و همچنین دمبل ها را درست بشکل تصویر بدست بگیرید, یعنی قسمت گرد دمبل ها در طرفین باشند نه روبروی صورت شما.

در مان های طبیعی برای سفت کردن و بالا بردن سینه ها

در مان های طبیعی برای سفت کردن و بالا بردن سینه ها

2- در حرکت دوم پشت نیمکت را در حالت ۴۵ یا ۳۰ درجه قرار دهید و همان حرکات ورزشی شماره یک را انجام دهید. اگر از این نیمکت های ورزشی ندارید میتوانید با کمک چند متکای سفت این شیب را بوجود آورید.

درمان های طبیعی برای سفت کردن و بالا بردن سینه ها

درمان های طبیعی برای سفت کردن و بالا بردن سینه ها

3- در حرکت سوم دوباره روی زمین با زانوهای خم دراز بکشید و دمبل ها را در حالیکه قسمت گرد آنها بطرف شماست بروی سینه بالا برده و پایین بیاورید و در تمام طول این تمرین ها مواضب باشید که دست های شما کاملأ موازی هم حرکت کنند.

درمان های طبیعی برای سفت کردن و بالا بردن سینه ها

درمان های طبیعی برای سفت کردن و بالا بردن سینه ها

4- در حرکت چهارم دوباره پشت تان را در شیب ۳۰ تا ۴۵ درجه قرار دهید و در حالیکه گردی سر دمبل ها بطرف صورت تان است آنها را بالا و پایین ببرید.

درمان های طبیعی برای سفت کردن و بالا بردن سینه ها

درمان های طبیعی برای سفت کردن و بالا بردن سینه ها

ادامه مطلب درمان های طبیعی برای سفت کردن و بالا بردن سینه ها

ئ
X بستن تبليغات
X بستن تبليغات
X بستن تبليغات
X بستن تبليغات